Struktura organizacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Dyrektor: mgr Małgorzata Gładysiewicz
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Biesiekirska
Głowna Księgowa: Renata Żołądek
Kierownik  administracyjny: Grażyna Rojek
Kadry Sekretariat:  Sylwia Wasilonek

 

Sekretariat czynny: Pon-Pt 8:00- 15:00

 

Kompetencje organów szkoły określa statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie.

Dokumenty szkoły znajdują się na stronie www.sp9.edu.pl

Organy Szkoły

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

RODO – klauzula informacyjna

2018-08-30
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie 81-881 przy ul. Kolberga 15, e-mail: sp9@sp9.edu.pl, tel. 58 551-90-96.. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Czytaj więcej o: RODO – klauzula informacyjna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dyrektor
Data utworzenia:2018-07-12
Data publikacji:2018-07-12
Osoba sporządzająca dokument:Dyrektor
Osoba wprowadzająca dokument:Dyrektor
Liczba odwiedzin:7779

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-09-14 10:21:00Dyrektoraktualizacja danychStruktura organizacyjna
2018-08-30 09:56:25AdministratorAktualizacja treściStruktura organizacyjna
2018-07-12 18:15:48Administratorzmiana 1Struktura organizacyjna